Dra. Idoia Ugarteburu Soraluce Aparato Digestivo Policlínica Gipuzkoa

Dra. Idoia Ugarteburu Soraluce

Aparato Digestivo

Teléfono: 943 50 20 49

Consulta: 3ª Planta