Pilar Guesalaga, Cuéllar doktorearen pazientea belauneko protesiakin