Paqui Medina, bizkarreko kirurgia endoskopikoa egin zaion Marqués doktorearen pazientea