Neuroerradiologia interbentzionista edo neurointerbentzionismoa diagnostikoak egiteko eta/edo helburu terapeutikoetarako erabiltzen den prozedura-multzoa da, iristeko zailak diren nerbio-sistema zentraleko, bizkarrezurreko, buruko eta lepoko zona zehatzei eragiten dieten gaixotasunen kasuan aplikatzen dena.

Espezialitate horretan, ohiko patologiak dira: garuneko aneurismen enbolizazioak eta garuneko eta muineko malformazio baskularrak, karotida-estenosiak, arteria-estenosi intrakranialak, malformazio baskular kraniofazialen enbolizazioak, garuneko eta buru- eta lepo-aldeko tumoreak, tratamendu bakartzat hartuta edo kirurgiaren aurretik, eta osteoporosiari, traumatismoei eta tumoreei lotutako haustura eta/edo zapalketa bertebralak tratatzeko bertebroplastiak eta zifoplastiak.